Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Χαλκιδικής (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ)

26/05/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Θ9Ο46ΝΠΙΘ-924)

pdf
6Θ9Ο46ΝΠΙΘ-924