Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Κασσάνδρας (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ)

26/05/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Θ9Ο46ΝΠΙΘ-924)

pdf
ΑΠ Α1192 Παράταση κήρυξης Δήμου Κασσάνδρας 6Θ9Ο46ΝΠΙΘ-924