Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Ικαρίας (ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)

01/12/2023

Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Φραντάτου της Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου και της Δημοτικής Κοινότητας Καρκιναγρίου της Δημοτικής Ενότητας Ραχών του Δήμου Ικαρίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 62ΣΩ46ΝΠΙΘ-ΚΗΒ)

pdf
ΑΠ Α5291 Απόφαση Κήρυξης Δήμος Ικαρίας 62ΣΩ46ΝΠΙΘ-ΚΗΒ