Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Καρύστου (ΣΕΙΣΜΟΙ)

31/05/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΟ6Π46ΝΠΙΘ-ΔΞΙ)

pdf
ΑΠ Α1608 Παράταση κήρυξης Δήμου Καρύστου ΨΟ6Π46ΝΠΙΘ-ΔΞΙ