Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Λεβαδέων (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ)

24/02/2024

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΖΨΕ46ΝΠΙΘ-ΥΗΛ)

pdf
ΑΠ Α676 Παράταση Κήρυξης Δήμος Λεβαδέων ΨΖΨΕ46ΝΠΙΘ-ΥΗΛ