Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Λεβαδέων (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ)

21/05/2024

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων, του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ρ8ΘΚ46ΝΠΙΘ-3Χ8)

pdf
ΑΠ Α2006 Παράταση Κήρυξης Δήμος Λεβαδέων Ρ8ΘΚ46ΝΠΙΘ-3Χ8