Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Λευκάδας (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

26/05/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΩΔ246ΝΠΙΘ-ΠΩΟ)

pdf
ΑΠ Α1587 Παράταση κήρυξης Δήμου Λευκάδας 6ΩΔ246ΝΠΙΘ-ΠΩΟ