Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Μαλεβιζίου (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

17/04/2024

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Τυλισού και της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΨΥΡ46ΝΠΙΘ-2ΗΤ)

pdf
ΑΠ Α1347 Παράταση Κήρυξης Δήμος Μαλεβιζίου ΨΨΥΡ46ΝΠΙΘ-2ΗΤ