Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Μυτιλήνης (ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ)

12/06/2024

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Λουτρόπολης Θερμής, Γέρας και Πλωμαρίου του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ2ΑΛ46ΝΠΙΘ-Ο1Ξ)

pdf
ΑΠ Α2350 Παράταση Κήρυξης Δήμος Μυτιλήνης Ψ2ΑΛ46ΝΠΙΘ-Ο1Ξ