Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Μυτιλήνης (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

26/05/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Πλωμαρίου, Γέρας και Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΥΩΧ46ΝΠΙΘ-015)

pdf
6ΥΩΧ46ΝΠΙΘ-015