Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Πέλλας (ENTONA ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ)

04/12/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Αραβησσού και Αχλαδοχωρίου της Δ.Ε. Κύρρου του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 956Β46ΝΠΙΘ-0Λ5)

pdf
ΑΠ Α5187 Παράταση Κήρυξης Δήμος Πέλλας 956Β46ΝΠΙΘ-0Λ5