Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Πόρου (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

21/09/2023

Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Π0Ξ46ΝΠΙΘ-ΙΚ9)

pdf
ΑΠ Α3963 Απόφαση Κήρυξης Δήμος Πόρου 6Π0Ξ46ΝΠΙΘ-ΙΚ9