Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήμος Πρέβεζας (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ)

18/09/2023

Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΡΚΞΣ46ΝΠΙΘ-ΩΓΨ)

pdf
ΑΠ Α2369 Παράταση Κήρυξης Δήμος Πρέβεζας ΡΚΞΣ46ΝΠΙΘ-ΩΓΨ