Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 ως και τις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.)  του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την 1η Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2025) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125, παρ. 1 του Ν.4635/2019 (Α΄167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το παρόν ΤΠΑ καταρτίζεται λόγω της σύστασης του νέου Υπουργείου και το διαχωρισμό αυτού από το ΤΠΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.), το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 88394/2021 Απόφαση κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3630).

Το περιεχόμενο του Προγράμματος συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με την Πράξη 38 από 31-8-2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 174) με θέμα «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025»

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν οι πολίτες, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου, καταθέτοντας εγγράφως παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης επαρκώς τεκμηριωμένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdoy.pde@civilprotection.gr

Δείτε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης : https://bit.ly/34Ctq2t