Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για εκπαίδευση εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Μοιράσου το
Διαβάστε την Ανακοίνωση σε pdf

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Τo αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων (Ε.Ο.) Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

α) Εισαγωγικό θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στην πολιτική προστασία μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) και

β) Θεωρητική/Πρακτική εκπαίδευση διά ζώσης, αποκλειστικά για το θεματικό πεδίο Δασικές πυρκαγιές (Δασοπροστασία/Δασοπυρόσβεση), η οποία πραγματοποιείται από 18 έως και 27 Απριλίου 2024, στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Α) Το εισαγωγικό θεωρητικό πρόγραμμα μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης οφείλουν να παρακολουθήσουν:

  • τα μέλη όλων των Ε.Ο. που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
  • τα μέλη όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π.
  • ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, μόνο όσα μέλη είχαν προσκληθεί για τη διά ζώσης θεωρητική εκπαίδευση στις 14 και 21 Απριλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη των Ε.Ο. θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω συνδέσμου στο εικονίδιο Α.ΠΟ.Π. «Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (https://civilprotection.gov.gr). Η εγγραφή και η πρόσβαση των μελών στο εκπαιδευτικό υλικό και στο τεστ αξιολόγησης θα γίνεται με ειδικούς κωδικούς. Θα ακολουθήσει πρόσκληση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά, οι λεπτομερείς οδηγίες για την ασύγχρονη διαδικασία. 

Β) Τη διά ζώσης θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να υποστηρίζουν επιχειρησιακές δράσεις πολιτικής προστασίας Δασοπροστασίας/Δασοπυρόσβεσης και είναι μέλη:

  •  όλων των ΕΟ που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης των πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., όπως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο πεδίο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
  • όλων των σωματείων που έχουν υποβάλλει έως σήμερα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..

Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη διά ζώσης θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια οφείλουν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας, ανεξαρτήτως προηγούμενων εκπαιδεύσεων τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.