Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

“Τροποποίηση διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τα «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»” ​​​​​​​“Modification of the Public tender and its final submission date for the «Fire-fighting vehicles and oth