Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ-European Center for Forest Fires-ECFF). 
Στην 8η Συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας (ΑΜΣ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών, που έγινε στην Αθήνα στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2000, μετά από σχετική πρόταση της χώρας μας, αποφασίστηκε η ίδρυση στην Αθήνα με έδρα τη ΓΓΠΠ ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών.

Στη Συνάντηση των Εθνικών Εκπροσώπων των χωρών μελών της ΑΜΣ που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 3-4 Ιουνίου 2002, αποφασίστηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών. Το Κέντρο μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, εντάχθηκε το 2004 στο δίκτυο των εξειδικευμένων Ευρω-Μεσογειακών Κέντρων που λειτουργούν σήμερα στα πλαίσια της Συμφωνίας.

Αφίσα της εναρκτήριας συνάντησης του ΕΚΕΔΑΠ
Η εναρκτήρια συνάντηση του ΕΚΕΔΑΠ πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2003 στην Αθήνα. 


Κύριο αντικείμενο του Κέντρου είναι η έρευνα σε θέματα δασικών πυρκαγιών, όπως πυρκαγιές στην ζώνη μίξης δασών – πόλεων (περιαστικά δάση), χρήση χημικών ουσιών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τα μέσα προστασίας και οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία. Τόσο οι στόχοι, όσο και οι δράσεις του Κέντρου εναρμονίζονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας, όπως είναι η προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού έναντι των καταστροφών από δασικές πυρκαγιές.

Οι σκοποί του ΕΚΕΔΑΠ εξειδικεύονται από τη Διοικούσα Επιτροπή με τη συνδρομή της Επιστημονικής Επιτροπής.
Τα μέλη των επιτροπών έχουν τριετή θητεία. Η λειτουργία των επιτροπών έχει οριστεί με βάση τις παρακάτω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
•    «Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» με αρ. 378/23-06-2023 και ΑΔΑ: ΩΝ7446ΝΠΙΘ-Δ05
•    «Ορισμός μελών Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» 142/09-3-2023 και ΑΔΑ: 9ΣΛΝ46ΝΠΙΘ-ΘΗ0
•    «Ορισμός μελών Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (Ε.ΚΕ.ΔΑ.Π.)» με αρ. 143/09-3-2023 και ΑΔΑ: ΨΑΥΛ46ΝΠΙΘ-ΕΑΛ.