Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιγραφή - Εκδόσεις

Στην 8η Συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας (ΑΜΣ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών, που έγινε στην Αθήνα στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2000, μετά από σχετική πρόταση της χώρας μας, αποφασίστηκε η ίδρυση στην Αθήνα με έδρα τη ΓΓΠΠ ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών.

Στη Συνάντηση των Εθνικών Εκπροσώπων των χωρών μελών της ΑΜΣ που έλαβε χώρα στο Παρίσι στις 3-4 Ιουνίου 2002, αποφασίστηκε η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ). Το Κέντρο μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, εντάχθηκε το 2004 στο δίκτυο των 26 εξειδικευμένων Ευρω-Μεσογειακών Κέντρων που λειτουργούν σήμερα στα πλαίσια της Συμφωνίας.

Κύριο αντικείμενο του Κέντρου είναι η έρευνα σε θέματα δασικών πυρκαγιών, όπως πυρκαγιές στην ζώνη μίξης δασών – πόλεων (περιαστικά δάση), χρήση χημικών ουσιών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τα μέσα προστασίας και οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υγεία.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το ΕΚΕΔΑΠ έχει εκδόσει στην αγγλική γλώσσα 7 τεύχη του Forest Fire Net (FFNet). Τα τεύχη είναι διαθέσιμα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.