Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υφυπουργός Χρ. Τριαντόπουλος

Γεννήθηκε το 1980 και κατάγεται από τη Νέα Αγχίαλο και το Κεραμίδι Πηλίου. Μεγάλωσε στον Βόλο και στη Νέα Αγχίαλο. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έπειτα, έλαβε διδακτορικό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάνω στην πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών συστημάτων και της εποπτείας, έχοντας πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του, με υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς και το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το School of Business, Management and Economics του University of Sussex.
Επαγγελματικά, διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη Βουλή των Ελλήνων και εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης για θέματα οικονομικής ανάλυσης στην ελληνική έκδοση του περιοδικού “The Economist” (2008-2011). Την περίοδο 2012-2014 κατείχε συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αντικείμενο την παρακολούθηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και την παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ το 2014 ήταν υπεύθυνος για θέματα Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
Το 2014 ανέλαβε ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για θέματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και δημοσιονομικών θεσμών. Επιπρόσθετα, ανέλαβε συμβουλευτική θέση στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (2015) -στην υπηρεσιακή κυβέρνηση-, με εμπλοκή στο θέμα των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των επιπτώσεων από τις αυξημένες προσφυγικές ροές, ενώ ήταν μέλος της Επιτροπής για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΟΑΕΔ. Επίσης, το 2016 διετέλεσε εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών και κειμένων εργασίας, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συλλογικά βιβλία, όπως το «Χάρτης Εξόδου από την Κρίση» (2016) από τη διαΝΕΟσις. Από το 2016 διδάσκει οικονομικά και δημόσια οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ από το 2017 διδάσκει δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Επιπλέον, διετέλεσε Επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής στη FATF, έναν διακυβερνητικό οργανισμό με σκοπό την ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων.
Ήταν, ακόμη, μέλος του πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), αλλά και μέλος του Συμβουλίου Ρευστότητας, αποστολή του οποίου είναι η επίτευξη των σκοπών του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ήτοι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, στο πλαίσιο της στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, σκοπός του οποίου είναι η ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των επιμέρους συστημάτων του χρηματοοικονομικού χώρου και η διερεύνηση για την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, έχει συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), συνοδεύοντας τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Επιπλέον, συμμετείχε στην Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων («Μηχανισμός Συντονισμού»), αρμόδια για τις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Ήταν μέλος, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο, της Κυβερνητικής Επιτροπής Παρακολούθησης Αξιοποίησης Λιμένων, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει την παρακολούθηση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).
Παράλληλα, συμμετείχε στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, αρμόδια για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς και στη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), έργο της οποίας είναι η κατάρτιση και υλοποίηση του ΣΔΑΜ, υπό την εποπτεία της Κυβερνητικής Επιτροπής, στην οποία εισηγείται. Επιπλέον, συμμετείχε στη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και στην Επιτροπή Συντονισμού της Βιομηχανικής Πολιτικής, που έχει την επιχειρησιακή μέριμνα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, ενώ ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Προγραμματισμού και Σχεδιασμού για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.
Επιπρόσθετα, ήταν αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών ως Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, έργο της οποίας είναι η διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
Το καλοκαίρι του 2019 άσκησε παράλληλα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και ως εκ τούτου διετέλεσε και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, με βασικό αντικείμενο, τότε, την προώθηση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων για την επανεκκίνηση της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό.
Την περίοδο 2020 – 2023 αποτέλεσε Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρονικό διάστημα 2022 – 2023.
Από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Μάιο του 2023 διετέλεσε Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, και Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή και τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν μετά από θεομηνία.
Από τον Ιούνιο του 2023 διατελεί Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Μαγνησίας.
Είναι παντρεμένος με τη Βάλια Χαροντάκη και μαζί έχουν δύο κόρες, τη Νεφέλη και τη Δανάη.