Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τροποποιήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές»