Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Όλα
Διακηρύξεις - Προμήθειες
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαβούλευση
Δημόσια Διαβούλευση του Έργου: Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας για το Πυροσβεστικό Σώμα και τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Nat-CHAMM)» / Δράση 3.8 του ΑΙΓΙΣ
Διαβούλευση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος
Διαβούλευση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Ελλάδα - Βουλγαρία 2021-2027”
Διαβούλευση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (υποδοχή και διαχείριση) όλων των μορφών επικοινωνίας προς τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112
Διαβούλευση
Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων ΦΑΡΟΣ και ΑΤΛΑΣ που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στην Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι.
Διαβούλευση
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την αγορά δέκα (10) πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου / ​Public consultation for the procurement of ten (10) medium type firefighting helicopters
Διαβούλευση
Παράταση καταληκτικής προθεσμίας για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000024998 (14.09.2022)
Διαβούλευση
Δημόσια Διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας