Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διμερείς - Πολυμερείς Συμφωνίες

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Η Ελλάδα έχει προβεί στη σύναψη διμερών συμφωνιών σε σειρά επιμέρους τομέων της πολιτικής προστασίας με τις κάτωθι χώρες: Η.Π.Α., Κύπρος, Μάλτα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Τουρκία, Γαλλία.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, αυτή αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας κατ’ αρχήν στον τομέα των δασικών πυρκαγιών. Προς τούτο, έχει υπογραφεί ειδικό Μνημόνιο Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των δύο χωρών σε εναέρια μέσα (CL-415) για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και «Κοινή Απόφαση» των δύο εθνικών αρχών Πολιτικής Προστασίας, με τη οποία και δημιουργήθηκε η «Κοινή Ελληνο-Γαλλική Ομάδα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας» (HELLENIC-FRANCE JOINT WORKING GROUP for CIVIL PROTECTION-HE-FRA/J1).

Επιπλέον, έχουν υπογραφεί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας στο Πεδίο της Πολιτικής Προστασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και μια Κοινή Δήλωση Προθέσεων επί της Διμερούς Συνεργασίας στα πεδία της Πολιτικής Προστασίας με το Κράτος του Ισραήλ.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Επίσης Ελλάδα έχει προβεί στη σύναψη πολυμερών συμφωνιών με τις κάτωθι χώρες και διεθνείς οργανισμούς:

    -   Ελλάδα-Τουρκία-Ηνωμένα Έθνη

    -   Αζερμπαϊτζάν-Αλβανία-Αρμενία-Βουλγαρία-Γεωργία-Ελλάδα-Μολδαβία-Ουκρανία-Ρουμανία-Ρωσία

FIRE 5

italy portugal spain

Τον Φεβρουάριο του 2006, οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, συζήτησαν τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής κοινών δράσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.

Στις 19 Μαΐου του 2006 οι Επικεφαλής των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας των ως άνω τεσσάρων χωρών προσυπόγραψαν κοινή διακήρυξη για την «Επιχειρησιακή Συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας» με τίτλο «FIRE 4».

Στόχος είναι η αξιοποίηση των πολυάριθμων εμπειριών πραγματοποίησης κοινών επιχειρήσεων στην περιοχή ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ενισχυμένης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των ως άνω χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τέσσερεις χώρες στη συνέχεια προετοίμασαν από κοινού την πρόταση, η οποία το Μάρτιο του 2007 έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία FIRE 4. Η Ελλάδα συμμετείχε υπό το καθεστώς της συνεργαζόμενης χώρας ενώ από το 2008 απέκτησε την ιδιότητα της πλήρως συμμετέχουσας. Συνεπεία αυτού, η πρωτοβουλία μετονομάσθηκε σε FIRE 5.

Απόρροια της Πρωτοβουλίας είναι η συνεχής και σε στέρεες βάσεις συνεργασία της χώρας μας και των λοιπών χωρών της πρωτοβουλίας, στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων δασικών πυρκαγιών.