Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΕΝΙΚΑ

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ) συστάθηκε στις 9-11-2021 (ΠΔ 70/9-11-2021), στη βάση της αναγνώρισης της καθοριστικής διασύνδεσης των δύο πεδίων

Η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του ΥΚΚΠΠ προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα. (Ν.4662/2020)

Ένα εκ των πεδίων δράσης του συσταθέντος βάσει του Ν. 4662/2020 Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων αποτελεί η συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς μηχανισμούς και συστήματα Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα, η  ΓΓΠΠ συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας και αποτελεί μέρος του «δυνητικού πυρήνα» του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, γεγονός που αποτυπώνεται στις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://civilprotection.gov.gr/diethnis-synergasia/genika