Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων ΠΠ (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)

ethelontismos icon

Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) του Ε.Μ.Ε.Π.Π. εντάσσονται εθελοντικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στους σκοπούς σύστασής τους συμπεριλαμβάνεται η επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας και διαθέτουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μέλη  με την ιδιότητα Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Για την ένταξή τους, υποβάλλεται αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην 16126/20-09-2022 Απόφαση, καθώς και στην ενότητα «Διαδικασία ένταξης».

Με την έκδοση απόφασης ένταξης κάθε εθελοντικής οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., της αποδίδεται διακριτικός τίτλος Πολιτικής Προστασίας και μοναδικός Αριθμός Μητρώου.

Για τις εθελοντικές οργανώσεις, που ήταν ενταγμένες στο προ του ν. 4662/2020 Μητρώο, και σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις κύρωσης πέντε (5) πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΕΟΠΠ.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται:

Α. Εθελοντικές οργανώσεις, που ήταν ενταγμένες στο προ του ν. 4662/2020 Μητρώο και, σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, περιλαμβάνονται στις αποφάσεις κύρωσης πινάκων πληρούντων τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..

Για αυτές τις ΕΟ δεν έχει εκδοθεί ακόμα Απόφαση Ένταξης στο ΜΕΟΠΠ καθ’ όσον εκκρεμεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της 16126/2022 Απόφασης. Για αυτό το λόγο δεν τους έχει αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Μ.Ε.Ο.Π.Π. ούτε και τα μέλη τους έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΜΕΠΠ. ο Αριθμός Μητρώου που διαθέτουν είναι αυτός του προ του ν. 4662/2020 Μητρώου.

Β. Εθελοντικές οργανώσεις, για τις οποίες εκδόθηκαν οι απαιτούμενες Αποφάσεις ένταξης, έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΜΕΟΠΠ και τα μέλη τους έχουν λάβει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και ατομικό Αριθμό Μητρώου Μ.Ε.Π.Π..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΕΒΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ο.Δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 09/2001 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΕΒΡΟΥ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 04/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΑΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

-

- 325/15-06-2024 (ΑΔΑ:6ΖΙΖ46ΝΠΙΘ-26Ξ) 0012-00-24
ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 13/2005 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 06/2016 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΞΑΝΘΗΣ Ο.ΔΙ.Α.Κ. (ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ) 09/2018 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 10/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Ε.Π.Π.Β./Τ.Υ.) 18/2009 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 17/2016 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ 17/2009 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ» 06/2003 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Α.Δ.) 09/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 25/2010 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 18/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΑΡΗΣ 48/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΕΘΟΡΠ) 03/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 66/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 10/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΣΠΕΚΚ) 15/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 15/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ - ΕΔΝΥ 14/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 09/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΕΔΜ 11/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Κ.Ι.Π.) 07/2012 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν.ΒΟΥΤΖΑ 64/2008 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

-

-

334/15-06-2024 (ΑΔΑ:9ΧΟΙ46ΝΠΙΘ-Ο9Γ) 0003-00-24
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ (Εθε.Κα.Π.) - - 317/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΗ9Δ46ΝΠΙΘ-0ΩΝ) 0015-00-24
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ (ΕΘ.Ο.Π. ΜΗΛΕΣΙΟΥ) - - 318/15-06-2024 (ΑΔΑ:9Τ2Μ46ΝΠΙΘ-ΗΣΙ) 0020-00-24
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - - 314/15-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ7ΟΜ46ΝΠΙΘ-3Ω4) 0022-00-24
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 22/2009 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΑΠΑΧΟ) 14/2012 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 16/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ WE 4 ALL ΑΜΚΕ - - 330/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΞΑΙ46ΝΠΙΘ-ΓΟΗ) 0004-00-24
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.ΔΥ.ΔΑ.) - - 319/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΥΘΥ46ΝΠΙΘ-ΡΝ1) 0011-00-24
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - - 322/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΝΨΤ46ΝΠΙΘ-ΑΛΘ) 0019-00-24
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΕΓΑΡΙΤΩΝ (ΟΕΜ) 13/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 33/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΗΣ (Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ) 47/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE 25/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 31/2009 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΛΙΩΝ) 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «ΔΡΑΣΗ» - - 321/15-06-2024 (ΑΔΑ:6ΩΞΙ46ΝΠΙΘ-5Ο6) 0018-00-24
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Εφ.Ε.Δ) Αττικής 26/2010 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20/2011 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) 53/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΔΟΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 14/2009 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ(ΚΕΝΤΡΙΚΑ) 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΣΕΠΠΜΕ) - - 324/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΡΜ446ΝΠΙΘ-6ΦΩ) 0017-00-24
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η) 07/2018 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 15/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 59/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής 05/2001 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ο.Ε.) 15/2003 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/2006 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.ΟΜ.Ε.Δ.) 14/2016 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 21/2001 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )    
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ - - 332/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝ446ΝΠΙΘ-ΣΨΦ) 0008-00-24
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 06/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ RSF HELLAS, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 16/2011 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ε.ΔΑ.ΠΥ.Γ) 13/2013 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ HELLENIC RESCUE TEAM of ATTICA 12/2001 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 08/2017 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Ο.Α.) - - 308/15-06-2024 (ΑΔΑ:955046ΝΠΙΘ-ΩΨΒ) 0029-00-24
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΔΟΚ) 14/2009 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 33/2010 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ) 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΛΕΣΒΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ "Η ΑΜΠΕΛΟΣ"» 05/2013 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 06/2013 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ 08/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΛΕΣΒΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ.) 31/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ "Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ" 19/2017 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ 20/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 09/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΑΜΟΥ EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOS ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 22/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ 12/2007 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΣΑΜΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ ΧΩΡΑΣ - - 331/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΖΙΑ46ΝΠΙΘ-ΟΙ9) 0007-00-24
ΣΑΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ - - 327/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΘΔΒ46ΝΠΙΘ-ΧΑΨ) 0009-00-24
ΣΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ -

-

333/15-06-2024 (ΑΔΑ:6Ψ3Ξ46ΝΠΙΘ-637) 0010-00-24
ΣΑΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΜΙΩΝ - - 313/15-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ6Σ646ΝΠΙΘ-ΕΧ0) 0023-00-24
ΣΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ - - 315/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΩΑ246ΝΠΙΘ-0ΜΦ) 0025-00-24
ΣΑΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΘΕΟΣ - - 310/15-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ7ΩΠ46ΝΠΙΘ-Φ94) 0026-00-24
ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΓΙΟΥ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 04/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΩΝ ΧΙΟΥ 03/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ 01/2013 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΧΙΟΥ 02/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 02/2013 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ), ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ 06/2001 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΙΚΡΟΝ» 03/2009 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΧΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΧΙΟΥ 03/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΙΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ''Ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΙΜΗΝ'' (ΟΜΑΔΑ Λ) 05/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 25/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ -Ε.Ο.Ε.Δ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ 38/2009 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ υπό τον διακριτικό τίτλο «Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου» - - 335/15-06-2025 (ΑΔΑ:6Λ5Ο46ΝΠΙΘ-ΔΟΧ) 0002-00-24
ΑΧΑΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΑΧΑΙΟΣ» 03/2011 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΧΑΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 08/2003 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ.ΔΙ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 10/2015 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΑΧΑΪΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΥ.Δ.) ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΩΝ 08/2015 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- Ε.Ρ.ΔΥ.Π 23/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ) 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΙΑΣ 07/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΧΑΪΑΣ ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΠΑΤΡΑΣ ‘’SKARTAEKATO’’ 11/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΗΛΕΙΑΣ «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ» 05/2016 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΗΛΕΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 18/2017 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΗΛΕΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 22/2017 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΗΛΕΙΑΣ «ΔΙΑΣ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 04/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 01/2014 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 29/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Ε.ΤΑ.Κ.) 20/2001 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Ε.Δ.Ο.Π.) 14/2006 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 06/2009 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 09/2006 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 41/2008 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 40/2001 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 01/2006 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 77/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 04/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 15/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΕΟΔΥΑ 28/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15/2004 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 04/2003 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΛΟΥ) 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17/2003 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 09/2008 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 38/2001 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11/2006 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ 18/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΕΡΙΟΥ "Ο ΠΕΥΚΟΣ" 09/2015 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΛΑ 26/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΙΘΑΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 20/2007 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14/2011 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ / ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21/2001 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21/2009 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΙΣΟΥ 05/2009 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 26/2012 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ 59/2001 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ Λ.ΕΦ.Ε.Δ. (ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 21/2007 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ CIVIL PROTECTION GR ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ELITE RESCUE TEAM» 04/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 03/2012 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 13/2010 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.) 17/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 56/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 52/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ε.Σ.Ε.Π.Α.Λ. 22/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ), ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΜ.Α.Κ.) 03/2015 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Φ.Κ.Α.Θ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜ.Α.Κ. (ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) 12/2013 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – RESCUE GR 19/2006 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 22/2010 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ / ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21/2001 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης 16/2005 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ (ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ) 06/2008 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 19/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 06/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ USAR HELLAS 19/2016 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 16/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (THESS RESCUE TEAM) - - 329/15-06-2024 (ΑΔΑ:61ΝΝ46ΝΠΙΘ-ΙΗΓ) 0006-00-24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ - - 326/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΨΕ7Φ46ΝΠΙΘ-ΩΟ1) 0013-00-24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΕΞΟΧΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - - 312/15-06-2024 (ΑΔΑ:9Β5Γ46ΝΠΙΘ-ΔΤΠ) 0028-00-24
ΚΙΛΚΙΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ "ΤΟ ΠΑΪΚΟ" 33/2009 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΠΕΛΛΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΠΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ 13/2003 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΠΕΛΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ - - 320/15-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΨ4Σ46ΝΠΙΘ-7ΓΜ) 0016-00-24
ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 83/2001 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ 28/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ SΖ7SER 05/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Ε.Α.Ν.) Ν. ΣΕΡΡΩΝ 03/2020 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΣΕΡΡΩΝ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 78/2001 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 01/2012 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ), ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 06/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 03/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 09/2014 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ «ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ» 15/2015 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 02/2012 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) 16/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ" - ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ - - 336/15-06-2024 (ΑΔΑ:6Ι7546ΝΠΙΘ-ΜΦΜ) 0001-00-24
ΛΑΣΙΘΙΟΥ AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΛΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 02/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) 08/2011 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22/2006 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 01/2020 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ) – ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 06/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΝΟΧ) - (ΕΝΑΜΟΝΟΧ) 11/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΑΝΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ (Σ.Ε.Δ.Α.) 22/2007 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΘΗΡΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΗΡΑΣ 16/2010 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 03/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ) 10/2005 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 23/2019 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΜΗΛΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Π.) ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΜΗΛΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΜΗΛΟΥ 08/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΝΑΞΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΔΟΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΟΡΓΟΥ 14/2009 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27/2003 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΟΔ), ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 06/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ο.Α.Κ.) 12/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΟΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΛΑΚΟΥ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ( ΕΘ.ΟΜ.Α.Κ. ΣΑΛΑΚΟΥ) 14/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΡΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 05/2006 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΡΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ» 13/2009 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )    
ΡΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΔΟΚ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΗΣ 14/2009 30439/12-04-2024 (ΑΔΑ:9ΔΑΛ46ΝΠΙΘ-7Β1 )    
ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΥ - - 328/15-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ00346ΝΠΙΘ-Ο97) 0005-00-24
ΡΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - - 323/15-06-2024 (ΑΔΑ:9ΩΕ346ΝΠΙΘ-ΒΨΖ) 0014-00-24
ΡΟΔΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΩΝΑ - - 316/15-06-2024 (ΑΔΑ:6Η5Τ46ΝΠΙΘ-Τ9Γ) 0024-00-24
ΣΥΡΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 02/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ελληνική Ομάδα Διάσωσης N. Αρκαδίας 13/2001 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ SOSTE TO 19/2010 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 73/2001 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ "ΠΗΓΑΣΟΣ" 07/2006 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 17/2006 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 09/2012 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 07/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ «ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ ΑΔΩΝΙΣ» 07/2009 54194/11-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΚ946ΝΠΙΘ-ΞΣΓ)    
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Σ.Δ.Α.Κ.) Ο ΔΙΓΕΝΗΣ - - 311/15-06-2024 (ΑΔΑ:9ΚΞΗ46ΝΠΙΘ-Π4Γ) 0021-00-24
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ο.Δ.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33/2006 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16/2019 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 06/2011 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ «ΓΑΙΑ» (ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 50/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ο.Α.Κ.) 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12/2010 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΟΠΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΟΠΠ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 02/2005 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (Ε.ΔΥ.Σ.) 11/2009 18799/07-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΘΒ46ΝΠΙΘ-914 )    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – S.A.R 312 01/2018 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΙΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 06/2014 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΡΕΩΝ 19/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ‘Ο ΟΛΥΜΠΟΣ’(Ε.Δ.Δ.Α.Κ.Ο.Δ.) 75/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ 27/2001 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ 06/2018 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 20/2017 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 65/2008 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 27/2010 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16/2017 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΙΤΘΗ 10/2016 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (σε σύντμηση Ε.Δ.Δ.Α.Κ.Α.Β) και τον διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ». 24/2014 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - - 309/15-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ31046ΝΠΙΘ-Γ5Η) 0027-06-24
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 01/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 21/2014 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 61/2001 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 31/2006 10524/05-07-2023 (ΑΔΑ:ΡΓΔ246ΝΠΙΘ-Β11)    
ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΥΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ «ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ» 19/2007 42109/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΥΠΘ46ΝΠΙΘ-0ΓΗ)    
ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 09/2011 5445/24-01-2024 (ΑΔΑ:6Φ6Π46ΝΠΙΘ-2Ρ2)    

Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., τόσο για τις εθελοντικές οργανώσεις του ανωτέρω πίνακα, όσο και για κάθε νέο σωματείο που πληροί τις προϋποθέσεις και έχει υποβάλει σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ενδιαφερόμενα μέλη οφείλουν να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της  Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.), ώστε να λάβουν την ιδιότητα «Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας». Ακολούθως, και με ευθύνη του επικεφαλής της εθελοντικής οργάνωσης, θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Π. τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης της Α.ΠΟ.Π. καθώς και τα λοιπά προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το αρ. 3 της 16126/20-09-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή αίτησης ένταξης και φακέλου δικαιολογητικών δεν επαρκούν για την ένταξη της εθελοντικής οργάνωσης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., αν τα μέλη της δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα «Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας» .

Έως ότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, η ενδιαφερόμενη εθελοντική οργάνωση είναι υπό ένταξη, κι όχι ενταγμένη στο Μ.Ε.Ο.Π.Π..