Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύστημα Εθελοντισμού

icon_sustima-ethelontismou
Σύστημα Εθελοντισμού

Το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει Εθελοντικές Οργανώσεις (Ε.Ο.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκουν στο δυναμικό της Π.Π. Η αποστολή τους αφορά στην παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί τον εθνικό φορέα τήρησης του «Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει τις Ε.Ο. στο «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)» και τα μέλη τους στο «Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)». 

Με το Νόμο 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π., αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» αναβαθμίστηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας το οποίο είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 3013/2002.

Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα όπως:

  • Αποστολή και δράσεις των Ε.Ο. Πολιτικής Προστασίας
  • Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπαίδευση μελών Ε.Ο.
  • Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών
  • Αξιολόγηση των Ε.Ο. και ενίσχυσή τους σε υλικά και μέσα και άλλα.

Eπιπρόσθετα με κανονιστικές πράξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία ένταξης και αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων.