Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

2023 - EMSR692 - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Παρακολούθηση φαινομένου από 06/09/2023 - 22/09/2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 22-09-2023 και προηγούμενων ημερών (65.82 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 19-09-2023 και προηγούμενων ημερών (65.89 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 17-09-2023 και προηγούμενων ημερών (65.78 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 15-09-2023 (65.24 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 14-09-2023 (65.52 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 12-09-2023 (64.66 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 10-09-2023_0 (64.84 MB)
pdf
Θεσσαλία πλημμύρες Copernicus EMSR692 07-09-2023_3 (53.81 MB)
pdf
EMSR692_AOI07_DEL_MONIT01_94499_map_v1 (4.28 MB)
zip
EMSR692_AOI07_DEL_MONIT01_v1 (8.65 MB)
pdf
EMSR692_AOI06_DEL_MONIT01_56000_map_v1 (2.65 MB)
zip
EMSR692_AOI06_DEL_MONIT01_v1 (2.76 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT05_PALAMAS_98000_map_v1 (3.44 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT05_PALAMAS_v1 (4.36 MB)
pdf
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT05_LARISSA_82000_map_v1 (4.51 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT05_LARISSA_v1 (11.18 MB)
pdf
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT04_STEFANOVIKIO_110000_map_v1 (3.15 MB)
zip
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT04_STEFANOVIKIO_v1 (3.36 MB)
pdf
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT05_KARDITSA_95000_map_v1 (5.1 MB)
zip
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT05_KARDITSA_v1 (5.54 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT04_PALAMAS_98000_map_v1 (3.59 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT04_PALAMAS_v1 (4.35 MB)
pdf
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT04_LARISSA_82000_map_v1 (4.86 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT04_LARISSA_v1 (12.13 MB)
pdf
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT03_STEFANOVIKIO_110000_map_v1 (4.46 MB)
zip
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT03_STEFANOVIKIO_v1 (4.54 MB)
pdf
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT04_KARDITSA_95000_map_v1 (5.39 MB)
zip
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT04_KARDITSA_v1 (5.67 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT03_PALAMAS_98000_map_v1 (4.45 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT03_PALAMAS_v1 (5.25 MB)
pdf
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT03_LARISSA_82000_map_v1 (4.74 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT03_LARISSA_v1 (12.69 MB)
pdf
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT03_KARDITSA_95000_map_v2 (5.07 MB)
zip
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT03_KARDITSA_v2 (5.42 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT02_PALAMAS_98000_map_v1 (4.34 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT02_PALAMAS_v1 (4.73 MB)
pdf
EMSR692_AOI3_DEL_MONIT02_LARISSA_82000_map_v1 (4.69 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT02_LARISSA_v1 (13.7 MB)
pdf
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT02_STEFANOVIKIO_104000_map_v1 (3.32 MB)
zip
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT02_STEFANOVIKIO_v1 (3.41 MB)
pdf
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT02_KARDITSA_95000_map_v1 (5.36 MB)
zip
EMSR692_AOI05_DEL_MONIT02_KARDITSA_v1 (5.45 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT01_PALAMAS_98000_map_v1 (4.37 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_MONIT01_PALAMAS_v1 (5.18 MB)
pdf
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT01_LARISSA_82000_map_v1 (5.31 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_MONIT01_LARISSA_v1 (15.74 MB)
pdf
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT01_STEFANOVIKIO_113637_map_v1 (3.37 MB)
zip
EMSR692_AOI04_DEL_MONIT01_STEFANOVIKIO_v1 (3.45 MB)
pdf
EMSR692_AOI02_DEL_PRODUCT_PALAMAS_98000_map_v1 (4.25 MB)
zip
EMSR692_AOI02_DEL_PRODUCT_PALAMAS_v1 (4.46 MB)
pdf
EMSR692_AOI03_DEL_PRODUCT_LARISA_82000_map_v1 (4.93 MB)
zip
EMSR692_AOI03_DEL_PRODUCT_LARISA_v1 (9.77 MB)
pdf
EMSR692_AOI04_DEL_PRODUCT_STEFANOVIKIO_113637_map_v1 (2.35 MB)
zip
EMSR692_AOI04_DEL_PRODUCT_STEFANOVIKIO_v1 (2.37 MB)
pdf
EMSR692_AOI05_DEL_PRODUCT__KARDITSA_95000_map_v1 (5.08 MB)
zip
EMSR692_AOI05_DEL_PRODUCT_KARDITSA_v1 (4.86 MB)
pdf
EMSR692_AOI01_DEL_MONIT02_259000_map_v1 (15.36 MB)
zip
EMSR692_AOI01_DEL_MONIT02_v1 (14.72 MB)
pdf
EMSR692_AOI01_DEL_MONIT01_259000_map_v1 (11.33 MB)
zip
EMSR692_AOI01_DEL_MONIT01_v1 (10.97 MB)